VELKOORDINERT TEAMWORK TALER OM OSS

12
ÅR MED ERFARING
9
VI JOBBER I LAND
350
PROSJEKTER UTFØRT
16
KUNDER OVER VERDEN

OM OSS

„ ABS Contractor“ er et ambisiøst og dynamisk team på høyt kvalifiserte spesialister med dyp kunnskap og solid erfaring i en rekke bransjer som produksjon av stålkonstruksjoner, internasjonal handel og levering av arbeidsstyrke.

Prosjekteringen utføres raskt og med høy kvalitet. Produksjonen organiseres og kontrolleres på en ansvarlig og nøyaktig måte, og vi tar vare på trygg levering til våre kunder. Observering av markedet for produksjon av stålkonstruksjoner, forbedring av kvaliteten på tjenestene samt evaluering av kundens behov får stadig økt oppmerksomhet. Vi samarbeider bare med pålitelige partnere i de baltiske landene. Alt dette gjør det mulig å tilby optimale løsninger av høy kvalitet.

VISJON

Vår visjon er å være en særdeles foretaksom og fort utviklende organisasjon som driver med prosjektledelse på verdens nivå og alltid med kunden i fokus, organisasjon som tar en ledende posisjon innen prosjektgjennomføring, anvender beste internasjonale praksis, kombinerer dyp kunnskap om markedet i Baltikum med spesifikke forhold.

„ ABS Contractor“ bestreber seg på å bli en partner som spiller en viktig rolle i å oppnå deres mål. „Deres lykke er vår lykke!“

MISJON

Vår misjon er å være en katalysator for vekst og berikelse av våre forretningspartnere og ansatte med stor fokus på rimelige prosjektledelsesløsninger av høy kvalitet i markedet for stålkonstruksjoner samt levering av arbeidsstyrke. Prosjektledelse og kontroll som sikrer at prosjektene gjennomføres til rett tid baseres på tre prinsippers metode, det vil si: å holde seg innenfor budsjettrammene, benytte de beste mulighetene det baltiske markedet gir samt ta hensyn til kundens ønsker og interesser.

Vi leverer profesjonelle tjenester av særdeles høy kvalitet og verdi for å tilfredsstille kundenes forventninger slik at hver nye kunde kunne bli en langsiktig partner.

CERTIFICATION

VERDIER

 • Kompetanse – takket være vår stadig utviklet kunnskap og ferdigheter er vi kompetent til å gjennomføre prosjekter i ulik kompleksitet.
 • Resultat – vi setter fokus på hver enkelt kunde og det beste resultatet i hvert enkelt prosjekt.
 • Åpenhet – vi er åpne for nye kontakter, idéer og muligheter. Vi er klare for å dele vår erfaring og våre kunnskaper med kundene og partnere våre.
 • Entreprenørskap – vi går stadig fremover, vi utvider vår virksomhet og vi søker alltid de beste og mest avanserte løsninger.
 • Utvikling – hver gang streber vi etter det beste resultatet i vårt hverdags arbeid. Vi forbedrer stadig våre faglige ferdigheter og tjenester.
 • Teamarbeid – vi skaper størst mulig verdi gjennom å jobbe sammen og tilfredsstille våre kunders behov. Vi bruker „ett teams“ metode, og slik kombinerer vi våre kunnskaper, motivasjon og idéer. Derfor oppnår vi de høyeste resultater når alle jobber sammen. Vårt arbeid er basert på alle teammedlemmers tillit, plikttroskap og profesjonalitet.
 • Effektivitet – når det gjelder våre partnere, prøver vi å skape et komfortabelt arbeidsmiljø, tilby effektive løsninger og levere all informasjon til avtalt tid.
 • Ansvar – vi bestreber oss på å bli en pålitelig partner. Vi holder alltid ord og gjennomfører forpliktelsene våre for det er en nødvendig betingelse for vår virksomhet.
 • Arbeidssikkerhet – for å hindre at yrkessykdommer oppstår skaper vi trygt og sunt arbeidsmiljø.
 • Miljøvern– vi tar vare på naturen og prøver å skape et harmonisk forhold til miljøet for å bevare det for kommende generasjoner. Vi bestreber oss stadig på å minimere påvirkning fra vår drift på det ytre miljø og menneskers helse, bygger vi virksomhet på økonomisk og økologisk ansvarlig modell.
 • Lovbestemmelser – vi leverer tjenester i henhold til gjeldende lover, bestemmelser, forskrifter og andre regler i Republikken Litauen.