Tuesday, 7th December 2021

STÅLKONSTRUKSJONER

Vi spesialiserer oss hovedsakelig på ulike prosjekter vedrørende stålkonstruksjoner. For at man kunne få alt på én plass utfører vi prosjekterings-, produksjons-, transport- og monteringsarbeid ansvarlig og med høy kvalitet. Vi gjennomfører de mest komplekse, ikke-standardsmessige prosjekter vedrørende stålkonstruksjoner av stor størrelse og høy vekt på en profesjonell og fleksibel måte. Arbeidsfaser:

Prosjekteringsarbeid. Etter individuelle bestillinger forbereder vi teknisk/arbeidsprosjekt, utfører 3D- modellering, gjør FEM-beregninger, tilbyr produksjonstegninger samt analyse og optimisering av prosjektløsninger.

Prosjekt analyse og evaluering. Vi utfører finans-, teknisk og økonomisk vurdering av prosjektet.Ved behov kan vi velge pålitelige underentreprenører i det baltiske marked. Vi kam tilby multimodal gjennomføring av prosjektet når man bruker tjenester av flere underentreprenører samtidig og sikrer at komplekse prosjekter gjennomføres i løpet av kort tid. 

Produksjon. Vi kontrollerer stadig prosjektløp, sikrer gjennomføring innenfor avtalte frister og reagerer i tide samt fjerner avvik fra avtalt tidsskjema for produksjon. I hele forløpet i et prosjekt har vi klar og pålitelig kontakt med oppdragsgiveren og gir oversikt over tilstanden i prosjektet vi gjennomfører.

Levering. Vi forbereder plan for lasting av gods samt beregning, og vi forbereder ferdig produksjon for transport. Vi forbereder eksport dokumenter for gods. Vi samordner ruter for godstransport. Vi leverer til avtalt sted raskt og pålitelig. Vi sikrer kontroll på transport av gods levering av rapporter vedrørende transport av gods til oppdragsgiver.

Monteringsarbeid. Etter oppdragsgivers ønske utfører vi alt arbeid innenfor montering av stålkonstruksjoner på fabrikken eller avtalt sted, og vi gjør dette profesjonelt og med høy kvalitet.

Vi bestreber oss på å bli en pålitelig partner i markedet for stålkonstruksjoner! Kontakt oss og vi finner den beste løsning for deres prosjekt!

ABS Contractor JSC
Reg. No. 302648212
Postal: Birutes str. 9, LT-91222, Klaipėda, Lithuania
Phone: +370 670 83809

Sertifikater:

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001